Hasan Sabbah Kimdir?

Hasan Sabbah, İslam Dini’nin İsmaililik mezhebi inancına dayalı olarak oluşturduğu Haşhaşiler tarikatı ile tanınmış, Orta Çağ’ın en ilginç liderlerinden birisidir. On iki imam inancına gönül vermiş, ve söylentilere göre Yemen'de doğduğu biliniyor. Başka bir söylentiye göre ise, Kadim Himyer soyuna mensupmuş. Bir hikayeye göre Hasan Sabbah, Ömer Hayyam, Nizamülmülk'ün  okul arkadaşı olduklarını da söylüyorlar. Ancak bu hikayede bir gerçeklik payı olamaz. Çünkü Nizamülmülk ile Hasan ve Hayyam arasında, yaklaşık 30 yıllık bir fark bulunmaktadır. 

Gelelim Hasan Sabbah ile ilgili şu meşhur Alamut kalesine..

Alamut kalesi geniş bir vadiyi gören büyük bir kayalık alan üzerine kurulmuş. Tahmini yüksekliği 2000 metreyi bulan kalenin yolları sert ve dolambaçlı bir yapıya sahip. Bu yüzden ulaşılması çok zor :)

Hasan Sabbah’ın, Alamut Kalesi’ne yerleştiğinden itibaren toplam 34 sene boyunca kaleden neredeyse hiç çıkmadığı, hatta kale içindeki odasını bile çok az terk ettiği rivayet edilmektedir. Alamut Kalesi’ni aldıktan sonra, Büyük Selçuklu Devleti ve Abbasiler’e karşı planlar yapan Sabbah, yetiştirdiği suikastçiler ile, sadece kendi döneminde neredeyse 50’ye yakın suikast gerçekleştirmiş.

Bu suikastlerin en önemli olarak anlatılanı ve bazı kaynaklara göre de ilk olanı, Nizamülmülk’ün öldürülmesi olayıdır..

Diğer suikastler ise, Büyük Selçuklu Devleti’nin üst kademedeki yöneticileri ve Abbasiler’in önemli din adamlarına yönelik olarak gerçekleştirilen suikastlerdir. 

1124 yılının Mayıs ayında hastalanarak yatağa düşen Hasan Sabbah, öleceğini hesap etmiş, kendinden sonra kuvvetlerini yönetmesi için Lemeser Kalesi komutanı Kiya Buzrug Ummid’i halefi olarak seçmiş.

23 Mayıs 1124 tarihinde ise, hayata veda etmiş..

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !